სურამის ციხის წმ. გიორგის ეკლესიის უცნობი სააღმშენებლო წარწერა (XV-XVI სს.) მეჭურჭლეთუხუცესისა და პირის მწდის გიორგი ღაღანისძისა და მისი მეუღლის თამარ ქუაბულისძის მოხსენიებით (წარწერის მიკვლევისა და შესწავლის ისტორია; ტექსტის პუბლიკაცია). ირაკლი გელაშვილი, თამაზ გოგოლაძე, თემო ჯოჯუა. / AN UNKNOWN CONSTRUCTION INSCRIPTION (XV-XVI CC.) ON THE WALL OF ST. GEORGE CHURCH IN SURAMI FORTRESS WITH MENTIONING OF GIORGI GAGANIDZE, MECHURCHLETUKHUTSESI AND PIRIS MTSDE, AND HIS SPOUSE TAMAR KUABULISDZE (THE HISTORY OF REVEALING THE INSCRIPTION AND ITS STUDYING, AND PUBLICATION OF THE TEXT). Irakli Gelashvili, Tamaz Gogoladze, Temo Jojua.

შრომები-XIV-XV. სურამი

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s